В основному займається розробкою та виробництвом нових фармацевтичних проміжних продуктів

Залучений до боротьби з раком, серцево-судинних, психічних захворювань та інших галузях

top_03
head_bg1

Список продуктів

1) Основний продукт

 

Назва продукту

№ CAS

1

Кветіапін 2-(2-хлоретокси)етанол 628-89-7

2

2-[2-(1-піперазиніл)етокси]етанол 13349-82-1

3

  N-(3-хлорпропіл)морфолін 7357-67-7

4

  4-аміно-3-фторфенол 399-95-1

5

Пентовірин 2-(2-(діетиламіно)етокси)етанол 140-82-9

6

1-фенілциклопентанкарбонова кислота 77-55-4

7

Воваксамін 1-хлор-4-метоксибутан 17913-18-7

8

4-(трифторметил)бензоціанід 455-18-5

9

Дазатініб 2-хлор-6-метиланілін 87-63-8

10

2-аміно-N-(2-хлор-6-метилфеніл)тіазол-5-карбоксамид 302964-24-5

11

Рабепразол 3-метокси-1-пропанол 1589-49-7

12

Пептидний захистгрупа 4,4'-Диметокситритилхлорид 40615-36-9

13

Венетоклакс 4-амінометилтетрагідропіран 130290-79-8

14

Мікофенолат мофетил Морфолін етанол 622-40-2622-40-2622-40-2622-40-2

15

Фармацевтичні проміжні продукти N-гідроксиетилпіперидин 3040-44-63040-44-6

16

Дійодметан 75-11-6

17

2-хлор-5-йодбензойна кислота 19094-56-5

18

Кветіапін

Дибензо[b,f][1,4]тіазепін-11-[10H]он 3159-07-7
2) Похідні ефіру

 

Назва продукту

№ CAS

1

3-фенокси-1-пропанол 6180-61-6

2

Триглим 112-49-2

3

Тетрагідропіран 142-68-7

4

4-пропоксибензальдегід 5736-85-6
3) Сполуки хлору

 

Назва продукту

№ CAS

1

1-хлордекан 1002-69-3

2

1-хлордодекан 112-52-7

3

хлортетрадекан/1-хлортетрадекан 2425-54-9

4

1,6-Дихлоргексан 2163-00-0

5

1,10-Дихлордекан 2162-98-3

6

1-хлор-2-метоксиетан 627-42-9

7

1-хлор-3-бензилоксипропан 26420-79-1

8

1-хлор-2-етоксиетан 628-34-2

9

Дихлордіетиловий ефір 111-44-4

10

Дихлортриетиловий ефір 112-26-5

11

3-хлор-1-пропанол 627-30-5

12

Дихлоретиловий ефір 111-44-4
4) Гетероциклічні похідні

 

Назва продукту

№ CAS

1

2-метил-2-оксазолін 1120-64-5

2

4-(3-хлорпропіл)морфолін 7357-67-7

3

4-(2-аміноетил)морфолін 2038-03-1

4

4-(2-гідроксиетил)морфолін 622-40-2

5

4-(2-хлоретил)морфоліну гідрохлорид 3647-69-6

6

N-фенілморфолін 92-53-5

7

1-(2-гідроксиетил)-4-метилпіперазин 5464-12-0

8

N-(2-гідроксиетил)піперидин 3040-44-6

9

N-(2-хлоретил)піперидину гідрохлорид 2008-75-5

10

N-(2-гідроксиетил)піролідин 2955-88-6
5) Похідні аміну

 

Назва продукту № CAS

1

2-метоксиетиламін 109-85-3

2

2-етоксиетиламін 110-76-9

3

3-Діетиламіно-1-пропанол 622-93-5

4

N,N-діізопропілетаноламін 96-80-0
6) Ацеталь

 

Назва продукту № CAS

1

2-хлорацетальдегід диметилацеталь 97-97-2

2

2-аміноацетальдегід диметилацеталь 22483-09-6

ПОРАДИ