В основному займається розробкою та виробництвом нових фармацевтичних проміжних продуктів

Залучений до боротьби з раком, серцево-судинних, психічних захворювань та інших галузях

top_03
head_bg1
 • Ninhydrin hydrate

  Нінгідрин гідрат

  N-(2-хлорфеніл)-2-метил-4-[3-(2-хінолініл)-1,2,

  4-оксадіазол-5-іл]-1-піперидинкарбоксамід

 • Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate

  Етил 4-оксоциклогексанкарбоксилат

  етил-4-оксоциклогексанкарбоксилат;
  Етиловий ефір циклогексанонкарбонової кислоти;
  ЕТИЛОВИЙ ЕСТЕР 4-ЦИКЛОГЕКСАНОНКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ;

 • Benzethonium chloride

  Бензетоній хлорид

  БЕНЗЕТОНІЮ ХЛОРИД

  БЕНЗІЛДІОБУТИЛФЕНОКСИЕТОКСИДИМЕТИЛАММОНІЙ ХЛОРИД H2O;

  БЕНЗЕТОНІЮ ХЛОРИДУ МОНОГІДРАТ;

  фемеролхлоридмоногідрат;

  ОКТИЛФЕНОКСИЕТОКСИЕТИЛ ДИМЕТИЛ-БЕНЗИЛ АМОНІЙ ХЛОРИДУ ГІДРАТ;

 • 5-Nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile

  5-Нітробензол-1,2-дикарбонітрил

  4-нітробензол-1,2-дикарбонітрил;

  3,4-Діціанонітробензол;

  5-нітро-1,2-бензолдикарбонітрил;

  фталонітрил,4-нітро;

  5-нітробензол-1,2-дикарбонітрил;

  1,2-Діціано-4-нітробензол;

  4-нітрофталодинітрил;4-нітро-1,2-бензолдикарбонітрил;

  4-нітро-1,2-диціанобензол;

  4-нітро-фталонітрил;

  1,2-бензендикарбонітрил,4-нітро;

  п-нітрофталонітрил;

  4-Нітрофталонітрил

 • 5-Chloro-2-nitrobenzaldehyde

  5-хлор-2-нітробензальдегід

  Хлор-2-нітробензальдегід;

  5-хлор-2-нітробензальдегід;

  3-хлор-6-нітробензальдегід;

  6-нітро-3-хлорбензальдегід;

  4-хлор-2-формілнітробензол;

 • 5-Aminoisophthalic acid

  5-аміноізофталева кислота

  5-Аміноізофталікова кислота;

  5-амінобензол-1,3-дикарбонова кислота;

  5-аміноізофталікова кислотагідрат;

  аміноізофталева(5-)кислота;

  5-АМІНОІЗОФТАЛЕВИЙ;

  5-АМІНОІЗОФТАЛЕВА КИСЛОТА

 • 4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde

  4-Гідрокси-3-нітробензальдегід

  4-Гідрокси-3-нітробензальдегід

  4-гідрокси-3-нітробензальдейд;

  4-OH-3-NO2-бензальдегід;

  3-НІТРО-4-ГІДРОКСИБЕНЗАЛЬДЕГІД

  4-гідрокси-5-нітробензальдегід;

  4-гідрокси-3-нітробензальдегід;

  3-NO2-4-OHC6H4CHO;

  4-форміл-3-нітрофенол;

  3-NO2-4-OHC6H3CHO;

  4-форміл-2-нітрофенол;

 • 4-Chlorothiophenol

  4-хлортіофенол

  4-хлортіофенол;

  Бензолетіол, 4-хлор-;

  4-хлормеркаптобензол;

  4-хлорбензолтіол;

 • 3-Nitrobenzotrifluoride

  3-нітробензотрифторид

  3-нітробензотрифторид;

  м-нітротрифторметилбензол;

  нітро-3бензотрифторид;

  3-трифторметил-1-нітробензол;

  м-нітротрифтортолуол;

  3-нітротрифторметилбензол;

  3-НІТРОТРИФТОЛУОЛ;

  3-нітробензотрифтор;

  м-нітротрифтортолуол;

  нітробензотрифторид;

  м-трифторметил;

  М-НІТРОБЕНЗОТРИФТОРИД;

  Бензол, 1-нітро-3-(трифторметил)-;

 • 3-Mercaptopropionic acid

  3-меркаптопропіонова кислота

  3-меркаптопропанова кислота;

  3-Тіопропіонова кислота;

  Тіогідракрилова кислота;

  B-ТІОПРОПІОНОВА КИСЛОТА;

  3-меркаптопропіоновий;

  3-сульфанілпропанова кислота;

  3-меркаптопропіонова кислота;

  3-Тіопропіонова кислота;

  Тіопропіонова кислота;

  3-меркапто-пропіонова кислота

 • 2-Octyl cyanoacetate

  2-октилціаноацетат

  1-метилгептиловий ефір ціанооцтової кислоти

  октан-2-іл 2-ціаноацетат;

  ізооктиловий ефір ціанооцтової кислоти;

 • 2-Nitrobenzenesulfonic acid hydrazide

  Гідразид 2-нітробензолсульфонової кислоти

  2-нітробензолсульфонілгідра;

  м-нітрофенілсульфонгідразид;

  м-нітробензолсульфонілгідразид;

  3-нітробензолсульфокислотагідразид;

  3-нітробензолсульфонгідразид;

  3-нітрофенілсульфогідразид;

ПОРАДИ